Prawo wyboru Komornika

Art. 10.1 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkami prawem określonymi.

 

Art.10.2  W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.


Art. 10.3 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


(Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - Dz.U. 2018, poz 771)

 

Tut. Komornik przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela.